Disclaimer

Met de toegang tot en het gebruik van de website stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden:

Jalla Stones zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te laten zijn. Wij kunnen echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist en zonder fouten is. Jalla Stones is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik en toegang van deze site en de op de site verstrekte informatie, evenals dat het continu en foutloos functioneren van deze site niet te garanderen is. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Als door een kennelijke typefout of een technische storing de prijs of andere voorwaarde van een product of dienst verkeerd is weergegeven op deze site en tegen die verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden is besteld, kan Jalla Stones weigeren een dergelijke bestelling uit te voeren tegen de verkeerd weergegeven prijs of voorwaarden. Prijzen zijn geldig op het moment van publicatie op deze site, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Mocht Jalla Stones via deze site verwijzingen opnemen naar andere websites en andere informatiebronnen dan is dit slechts als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen. Wij kunnen niet garanderen dat de inhoud van de betreffende informatiebron, de in die informatiebron gedane aanbiedingen of andere in de betreffende informatiebron vermelde zaken juist zijn. Jalla Stones is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen.

De websites www.jalla-stones-edelstenen-en-mineralen.nl en www.jalla-stones-sieraden.nl en www.jalla-stones.nl en www.jalla-stones-shawls.nl zijn eigendom van Jalla Stones. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van deze website, waaronder mede begrepen de tekst, de vormgeving en de beelden, behoren toe aan Jalla Stones. De inhoud van deze website mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jalla Stones worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, behoudens beperkingen bij wet gesteld en behalve voor zover zulks nodig is in het kader van het beoogd gebruik van deze website.